Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem

Pod takim hasłem zorganizowano w naszej szkole wystawę prac księdza Jana Chudyby.

Pomysłodawczynią prezentacji prac malarskich księdza jest opiekunka Samorządu Uczniowskiego, Pani Ewa Latos.