Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi🌍🌎🌏, klasa 1C zwiedziła wystawę przyrodniczą w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu . Po wystawie oprowadzał i niezwykle interesująco opowiadał o bioróżnorodności gatunków występujących nie tylko w Polsce, ale także w innych rejonach świata przewodnik muzeum.😀