👉 Radomskie stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni” działające przy naszej szkole wzięło udział w akcji czytelniczej „Cała Polska Czyta Dzieciom”,📖📚📚 zorganizowanej w Publiczna Szkola Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu . Nauczyciele oraz uczniowie opowiadali o działalności stowarzyszenia oraz o tym, jak działa innowacja kosmetologiczna w naszym liceum. Odbył się także pokaz musztry.