3.06.2022r. kl. 1a i 1b uczestniczyły w lekcji historii i Wos-u poprowadzonej przez p. Krzysztofa Busse z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Przybliżył on uczniom znaczące wydarzenie z najnowszej historii Polski 🇵🇱 – wybory 4 czerwca 1989r.