🇪🇺🇪🇺 Dziękujemy Pani Monice Posiadło za bardzo ciekawe szkolenie rady pedagogicznej na temat projektów Erasmus+, PO WER i eTwinning 🇪🇺🇪🇺. Entuzjazm prowadzącej na pewno udzielił się wszystkim i zmotywował do działania. 💪