W dniu 18.10.2022r. klasa 1C wzięła udział w „Lekcji w terenie”. Zajęcia biologii odbyły się na terenie najstarszego parku w Radomiu – Starego Ogrodu. Zadaniem uczniów było zaobserwowanie ciekawych obiektów badawczych oraz przeprowadzenie wstępnego procesu badawczego. Etapem końcowym lekcji było sporządzenie notatki wizualnej z załączeniem wniosków z obserwacji.