28 października br. uczniowie z klasy 3A i 4Ap wzięli udział w pierwszym etapie eliminacji do III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, której organizatorem jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczyły ważnych kwestii bliskich młodym ludziom takich jak m. in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Tematyka zagadnień, ich forma i różnorodność zadań skłaniają uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie prawa, rozwijania i szerzenia edukacji prawnej, zwiększenia świadomości oraz samodzielnego myślenia.

Koordynatorkami etapu szkolnego Olimpiady były: Katarzyna Fijałkowska i Jolanta Pacan.

Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki.