Dzisiaj w naszej szkole odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu: „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju.

W konkursie brali udział uczniowie z klas: 1A, 1C, 2E, 3A, 3B oraz 4B. Koordynatorkami etapu szkolnego były Panie B. Szylko oraz K. Kiraga.