„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

Nasza szkoła również wzięła udział w programie koordynowanym przez p. Jolantę Pacan, p. Magdalenę Maletę-Łęcką i p. Karolinę Przedwój, aby kształtować odpowiedzialność oraz nawyki bezpiecznego wykonywania pracy. Przynoszą one największe efekty, gdy wdraża się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.