Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

ul. 11 listopada 27 w Radomiu

poszukuje

kandydata na stanowisko starszy referent ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu – umowa na czas zastępstwa.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie szkoły pod numerem telefonu 48 36 408 54, 48 36428 31.