Żołnierze z 34 patrolu saperskiego w Dęblinie nie pomylili się nic a nic odwiedzając dzisiaj naszą szkołę. Opowiedzieli nam o niebezpieczeństwach, jakie stwarzają pozostałości z czasów II wojny światowej oraz instruowali jak zachować się w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów. Dziękujemy za fachową wiedzę.