13 marca 2023r. w naszej szkole odbyła się konferencja pt.: „Akcja – Integracja – Trzymamy się razem”. Głównym celem wydarzenia była integracja pomiędzy osobami z i bez niepełnosprawności. W czasie konferencji zaproszeni goście – specjaliści bardzo dokładnie przybliżyli nam ideę wspólnego funkcjonowania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Ponadto, swoimi wystąpieniami umilili nam czas przedstawiciele Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Radomiu ul.Grenadierów 18 oraz Fundacji Aktywności Rehabilitacyjnej, które zaprezentowały układ taneczny „Kujawiak” oraz grę boccia. Nie obyło się również bez takich atrakcji jak warsztaty świąteczne, Miasteczko Ruchu Drogowego, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pokaz musztry paradnej. Wszystko po to, aby jako przedstawiciele szkoły z oddziałami integracyjnymi, której główną ideą jest stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do wzrastania i zdobywania wiedzy w naturalnym środowisku, wśród pełnosprawnych rówieśników oraz kształtowanie pozytywnych więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi uczniami, poszerzyć tą ideę o nowe aspekty, takie jak zwiększenie świadomości, wiedzy i wrażliwości młodzieży w wieku szkolnym. Chęć zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, głównie odrzucenie, zwalczanie stereotypów oraz dążenie do integracji zmotywowała nas do działania.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo mocno wspierali nas w działaniach, nauczycielom naszej szkoły, pani Dyrektor, naszym sponsorom i partnerom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, patronat, wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy. Nasza praca i pomysł na to wydarzenie zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Dziękujemy za pomocną dłoń wyciąganą w naszą stronę, za wsparcie, dobrą radę i pokazanie nam, że możemy wszystko.

Organizatorki:

Aleksandra Bernaciak

Andżelika Bartosiak

Wiktoria Nogaj

Zuzanna Kotowska

Natalia Sobień

Julia Machnio

Ewa Kuraś

Julia Jęczkowiak