Wolontariusze z klas 1a i 2b pomagali w porządkowaniu budynku należącego do Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu , które otacza opieką dzieci i młodzież z dziecięcym porażeniem mózgowym. Naszym wolontariuszom towarzyszył p. Tomasz Hernik. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie. Takie rzeczy tylko w Staszicu!