Wszystkie klasy pierwsze integrowały się dzisiaj w Nadleśnictwie w Radomiu. Były nie tylko kiełbaski, chlebek, pianki, ale też siatkówka, uno, mafia i dobra zabawa.