7 czerwca klasa 2d uczestniczyła w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w ramach projektu Logika Ekologii Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Eko-Rozum. Podczas warsztatów poruszane były tematy dotyczące m.in. recyklingu, energii odnawialnej, ograniczenia emisji CO2, a także ekologicznych inicjatyw miejskich.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!