Pani bibliotekarka Katarzyna Fijałkowska wzięła udział w inspirującym dwudniowym szkoleniu „Wielokulturowa biblioteka dla wtajemniczonych” w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.