Klasy 2f, 3d, 3e i 4e na wystawie „Rok Polski” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dziękujemy p. Ilonie Pulnar-Duszyk za arcyciekawą opowieść o m. in. Leonie Wyczółkowskim, Aleksandrze Gierymskim, Józefie Chełmońskim, Teodorze Axentowiczu, Stanisławie Witkiewiczu oraz oczywiście Jacku Malczewskim i ich dziełach. Uczniowie i nauczyciele zachwyceni.