Kolejny obóz szkoleniowy dla klas OPW w Jaroszowcu za nami. Młodzież pod okiem ppłk rez. Wojciecha Romaniaka i mjr Krzysztofa Koziora realizowała zajęcia z kursu przygotowawczego młodszego ratownika WOPR oraz zajęcia praktyczne dla klas OPW.

Zajęcia z ratownictwa wodnego obejmowały m.in.: skok ratowniczy, holowanie ratownicze dwoma stylami oraz wyjmowanie osoby rannej ze zbiornika wodnego.

Zajęcia z programu OPW obejmowały trening strzelania dynamicznego wg zasady ABC – z prawej ręki, z lewej ręki i zza zasłony.

Młodzież trenowała również tężyznę fizyczną m.in. pokonując naturalne w tym miejscu wzniesienia terenu.

Wszystkim działaniom towarzyszył dobry humor i świetna atmosfera.

https://www.facebook.com/reel/945259847379774

https://www.facebook.com/reel/1131141668096413

https://www.facebook.com/reel/6259310770860106

https://www.facebook.com/reel/824544125716258