Klasy 1a, 1b i 1c zakończyły realizację projektu edukacyjnego „Charakterystyka dowolnie wybranej komórki eukariotycznej”. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat jednej wybranej komórki eukariotycznej i stworzenie przestrzennych modeli. Każda grupa zadaniowa wykazała się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. Uczniowie zaprezentowali modele komórki zwierzęcej, roślinnej i grzybowej.