Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania oferty cenowej „Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego (OPW) dla XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom„. Załączniki Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 […]