Historia szkoły

 • 01.09.2007 – dyrektorem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica zostaje pani mgr Elżbieta Bocheńska.
 • 2004/2005– w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica wchodzą:
  • XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
  • Policealne Studium Zawodowe Zaoczne
 • 2004– wygaszone zostaje działające dziewięć lat Liceum Techniczne.
 • 2003/2004– czteroletnie Liceum Ogólnokształcące i ostatni rocznik Liceum Technicznego oraz Liceum Handlowego dla Dorosłych kończą cykl edukacyjny w Zespole Szkół im. St. Staszica
 • 2002 – szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę. Obecnie jest to Zespół Szkół, na który składają się: Liceum Techniczne, Liceum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące. Zespołem Szkół kieruje mgr Maria Cholewa. Zastępcą jest mgr Bogumiła Marcinkiewicz oraz mgr Izabela Krzychowicz.
 • W roku szkolnym1994/95 rozpoczęła naukę pierwsza integracyjna klasa Liceum Zawodowego. Niczym byłyby nazwy szkół, gdyby nie ludzie którzy je tworzyli, przypomnijmy ich nazwiska.
  Dyrektorzy Zasadniczej Szkoły Skórzanej: Wiesław Jakóbiec, Edmund Cholewa, Ludwik Borek i Jan Gruszecki.
  Kierownicy warsztatów szkolnych: Józef Czuchryta, Marek Białowąs, Andrzej Kapusta.
  Dyrektorzy Zaocznych Szkół Ekonomicznych: Henryk Zawół, Barbara Peryga, Włodzimierz Kościński, Kazimierz Burakowski.
 • W roku szkolnym 1992/93 w Zespole Szkół Zawodowych powstały pierwsze klasy Liceum Ekonomicznego, Policealnego Studium Zawodowego i Technikum Zawodowego dla Dorosłych – wieczorowego. Również 1-go września 1992 roku rozpoczęli naukę pierwsi słuchacze Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych – szkoły resortowej Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Pod koniec 1991 roku dyrekcja szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej wystąpiła o zmianę
  patrona szkoły. 28 maja 1992 roku Zespół Szkół Zawodowych otrzymał imię Stanisława Staszica.
 • Czerwiec 1991 – Z powodu trudnej sytuacji finansowej RZPS „Radoskór” przekazał budynek szkolny w nieodpłatną, wieloletnią dzierżawę Kuratorium Oświaty w Radomiu.
 • 1982 – Do Zasadniczej Szkoły Skórzanej dołączono Zaoczne Szkoły Ekonomiczne: Zaoczne Technikum Ekonomiczne, powstałe w 1966 roku i Policealne Studium Zawodowe, utworzone w 1970 roku. Zaoczne szkoły Ekonomiczne w latach 1966-82 były jednostką samodzielną i miały swoją siedzibę kolejno: w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Traugutta 61, Liceum Ogólnokształcącego imienia Dionizego Czachowskiego i w budynku przy ulicy Traugutta 44. Ze względu na trudne warunki lokalne zdecydowano o przeniesieniu Zaocznej Szkoły Ekonomicznej do budynku Zasadniczej Szkoły Skórzanej przy ulicy 11-ego Listopada. Od tej pory szkoły funkcjonowały razem, tworząc Zespół Szkół Zawodowych.
 • 1975 – Otworzono klasy średniego Studium Zawodowego, w którym mogli kontynuować naukę uczniowie Zasadniczej Szkoły Skórzanej.
 • 1974 – Szkole nadano imię Ludwika Krasińskiego, działacza PPR w Radomiu.
 • 1968 – rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1971 roku. Budynek szkolny usytuowano przy ulicy Dalekiej 27 (obecnie 11-ego Listopada). Składał się on z 13 sal lekcyjnych, świetlicy, sali gimnastycznej, gabinetu lekarskiego oraz pomieszczeń administracyjnych.
 • Wiosna 1966 – Dyrekcja szkoły w porozumieniu z zakładem pracy i władzami miasta podjęła decyzję o budowie nowej szkoły.
  1959 – Dyrekcja RZPS „Radoskór” wystąpiła z wnioskiem o otwarcie szkoły, motywując to brakiem wykwalifikowanych pracowników. Decyzja władz była pozytywna, w związku z tym szkoła rozpoczęła swoją działalność 1.IX.1960r. Początkowo siedzibą szkoły były budynki klubu zakładowego, a później Szkoły Podstawowej nr 31. W 1963r. szkoła otrzymała samodzielne lokum przy ulicy Traugutta 53. W 1964r. na terenie „Radoskóru” uruchomiono warsztaty szkolne. W następnych latach zwiększyła się liczba kierunków nauczania oraz nauczycieli i instruktorów.