Matura 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna

  • informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wnioski z wyników
  • opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”) rekomendacje egzaminatorów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku:

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację):

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl;
  • logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub przy użyciu profilu zaufanego;
  • deklarację uzupełnioną elektronicznie należy wygenerować, wydrukować i podpisaną własnym nazwiskiem dostarczyć do szkoły.
Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji.