Matura 2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku:

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację):

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl;
  • logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub przy użyciu profilu zaufanego;
  • deklarację uzupełnioną elektronicznie należy wygenerować, wydrukować i podpisaną własnym nazwiskiem dostarczyć do szkoły.
Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji.