MATURA 2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku:

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację):

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: wyniki.edu.pl;
  • logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub przy użyciu profilu zaufanego;
  • deklarację uzupełnioną elektronicznie należy wygenerować, wydrukować i podpisaną własnym nazwiskiem dostarczyć do szkoły.
Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji.