na rok szkolny 2024/2025

dla absolwentów szkół podstawowych

w XI Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

w Radomiu

KLASA POLICYJNA

KLASA MUNDUROWA: POLICYJNA z elementami POŻARNICTWA

Przedmioty rozszerzone w oddziale IA:
IA - język angielski, geografia, wos 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:   
IA - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia, 

Języki obce przewidziane:
IA - język angielski (kontynuacja),
j. niemiecki     
KLASA 1A POLICYJNA z elementami POŻARNICTWA
 
 Innowacja przygotowująca ucznia do pracy w Służbach: Straż Pożarna, Policja poprzez nabycie odpowiednich umiejętności i kompetencji potrzebnych do pozytywnego zdania egzaminów do w/w służb.
 Uczniowie, którzy zakwalifikują się do klasy policyjnej będą realizować program edukacyjny, obrazujący pracę w służbach mundurowych oraz przygotowujący do rozpoczęcia studiów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Szkoła na podstawie porozumienia współpracuje z:
§ Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,
§ Komendą Miejską Policji,
§ Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W ramach zajęć uczniowie:
· będą mieli możliwość przygotowywania się do egzaminów wstępnych (sprawnościowych) do policji,
· będą mogli poznać, zasady pracy policji, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,
· będą mogli uczestniczyć w treningach sekcji strzeleckiej,
· będą mogli uczestniczyć w wyjazdach:
o zielonej szkole – doskonalenie umiejętności pływania, poznawanie elementów musztry i samoobrony, posługiwanie się systemem MGRS&UMT MAP’s
o białej szkole - opanowanie nauki jazdy na nartach, doskonalenie musztry i elementów samoobrony.
Nauka w klasie policyjnej pozwoli Wam przygotować się do służby w policji i zawodów związanych z prewencją.

KLASA WOJSKOWA

KLASA MUNDUROWA: PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Przedmioty rozszerzone w oddziale IB:
IB - język angielski, geografia, wos 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły: 
IB - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia,
 
Języki obce przewidziane:
IB - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki
KLASA 1B PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy.
Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Program szkoleniowy klasy OPW realizowany jest przy wsparciu i nadzorze Ministra Obrony Narodowej i obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów prawa, podstawy wychowania wojskowego.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą zarówno w szkole, jak i w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu - patronackiej jednostce wojskowej.
Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:
1. w klasie I – 30 godz. zajęć, w tym 10 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych;
2. w klasie II – 60 godz. zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godz. zajęć praktycznych;
3. w klasie III – 90 godz. zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godz. zajęć praktycznych;
4. w klasie IV – 50 godz. zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego 2024/2025

Orzeczenie lekarskie Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnychKLASA HUMANISTYCZNA

integracyjna

KLASA INTEGRACYJNA: HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone w oddziale IC:
IC - język angielski, język polski, historia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:
IC - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, historia,

Języki obce przewidziane:
IC - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)
KLASA 1C HUMANISTYCZNA (integracyjna)

 Oferta edukacyjna skierowana do zainteresowanych współpracą z mediami. Stwarza możliwość rozwijania pasji teatralnej i dziennikarskiej.
Jest to klasa dla uczniów kreatywnych, ciekawych świata, pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, zainteresowanych problematyką medialną, historyczną, społeczną, kulturoznawczą. Współpracujemy między innymi z MCSW Elektrownia, Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. To klasa dla tych, których pasją są: teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo.

KLASA MENADŻERSKA

innowacja pedagogiczna

integracyjna

KLASA INTEGRACYJNA: MENADŻERSKA 

Przedmioty rozszerzone w oddziale ID:
ID - język angielski, biznes i zarządzanie, informatyka

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:
ID - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, informatyka;

Języki obce przewidziane:
ID - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki (od podstaw) 
KLASA 1D (integracyjna)

Innowacja pedagogiczna "menadżerska"
 Ta propozycja skierowana jest do osób, które czują się dobrymi organizatorami, myślą o założeniu i prowadzeniu własnej firmy oraz chciałyby zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.
 Uczeń tej klasy pozna w teorii i praktyce podstawy nauk ekonomicznych. Zdobędzie też wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nauczy się lepiej komunikować z innymi oraz prowadzić negocjacje biznesowe. Pozna też podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 
 To profil przeznaczony dla miłośników nowych technologii informacyjnych. W ramach profilu realizowany będzie rozbudowany program nauczania informatyki z wykorzystaniem technologii internetowej AI sztucznej inteligencji. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach.
 Świetną okazją do zdobywania umiejętności pracy w zespole będzie realizacja własnych projektów w ramach platformy Zwolnieni z Teorii. Każdy, kto ukończy projekt w ramach Zwolnionych z Teorii, zdobywa międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP.
 Warto podkreślić, że absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027, będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania na poziomie rozszerzonym. Praktyczna część tego egzaminu ma mieć charakter pracy zespołowej.
 Absolwenci profilu menadżerskiego mogą pracować w różnych firmach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza i doświadczenie z zakresu administrowania i zarządzania produktem, produkcją, ludźmi, zasobami i projektami. Pracę można znaleźć w organach samorządowych, służbach państwowych, różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

KLASA FIZJOTERAPIA

innowacja pedagogiczna

integracyjne

KLASA INTEGRACYJNA: PODSTAWY FIZJOTERAPII 

Przedmioty rozszerzone w oddziale IE:
IE - język angielski, biologia, chemia 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:
IE - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;    

Języki obce przewidziane:      
IE - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)
KLASY 1E (integracyjna)

Innowacja pedagogiczna "Podstawy fizjoterapii"

 Klasa „Podstawy fizjoterapii” jest przeznaczona dla uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiadomości związanych z naukami medycznymi (anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka), fizjoterapią (kinezyterapia, fizykoterapia, odnowa biologiczna), naukami o kulturze fizycznej (zajęcia na basenie), naukami o zdrowiu (zdrowy styl życia oraz ochrona zdrowia). Jest skierowany do młodzieży, która zainteresowana jest w przyszłości kontynuowaniem nauki umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do pracy w zakładach rehabilitacyjnych i fizjoterapii, zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach SPA i Wellness, szpitalach, przychodniach zdrowia, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, hospicjach, salonach odnowy biologicznej oraz instytucjach nastawionych na promocję i realizację zadań związanych ze zdrowym stylem życia.