Cele Radomskiego Stowarzyszenia:

Radomskie Stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni” zostało zarejestrowane w maju 2013 r i działa przy XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju młodzieży oraz społeczności w różnych grupach wiekowych, a w szczególności:

 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz wypoczynkowych,
 • poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • promowanie działań z zakresu kultury, sztuki, historii, dziedzictwa kulturowego regionu i tradycji,
 • wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym,
 • działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz higieny,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych pod kątem przyszłego miejsca pracy,
 • wspieranie młodzieży we wszechstronnym rozwoju intelektualnym oraz sprawnościowym,
 • kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań,
 • promowaniu wartości tolerancji oraz integracji,
 • wspieranie działań młodzieży niepełnosprawnej i promocja ich inicjatyw,
 • wspieranie oraz prowadzenie akcji, programów, szkoleń z zakresu samoobrony dla młodzieży, kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych,
 • organizowanie zgrupowań młodzieży oraz osób związanych z bezpieczeństwem Państwa,
 • organizacja szkoleń dla młodzieży oraz kobiet i mężczyzn w zakresie działalności Statutowej Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności promocyjnej związanej z popularyzacją Stowarzyszenia.

Jedną z pierwszych inicjatyw Radomskiego Stowarzyszenia „Młodzi Kreatywni” jest zorganizowanie 50-godz. szkolenia przygotowawczego do egzaminów kompetencyjnych dla osób starających się o przyjęcie do służby w policji. Szkolenie to obejmuje:

 • Przygotowanie i praktyczne pokonanie toru przeszkód,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia z prawnikiem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia pod nr tel. 607 27 00 44. Rozpoczęcie szkolenia – pierwsza połowa lipca br.

Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Górska