Notatka z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego XI.LO.S.230.7.2023

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego, multimedialnego, przenośnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni i działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość dotyczące zadania pn. „Strzelnica multimedialna” dla XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom.

Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4
Opis
przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowyWzór umowyKlauzula informacyjna RODO