Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom.

Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6
Opis przedmiotu zamówieniaWymagania techniczne – ubiór mundurowyFormularz ofertowyWzór umowyKlauzula informacyjna RODOProtokół odbioru