Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego (OPW) dla XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego XI.LO.S.230.8/2022

Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6Załącznik 7Załącznik 8
Opis
przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczne
– ubiór mundurowy
Wymagania techniczne
– kurtka
Wymagania techniczne –
wyposażenie
Formularz ofertowyKlauzula
informacyjna
RODO
Wzór umowyProtokół umowy