WAŻNY KOMUNIKAT!

Prosimy o dostarczenie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty do 12 lipca 2023 r. Przypominamy o obowiązku wprowadzenia do systemu ocen ze świadectwa.

Rozporządzenia i zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  • ZARZĄDZENIE NR 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Terminy i harmonogramy

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
  • Przewodnik dla rodziców