Rozporządzenia i zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  • ZARZĄDZENIE NR 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

Terminy i harmonogramy

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
  • Przewodnik dla rodziców

Informacje dla kandydatów do klas integracyjnych

Nowe wytyczne!!! na rok szkolny 2024/2025

Ważne: Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE występują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie do klasy integracyjnej szkoły ponadpodstawowej.
Ważne: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego LOGUJE SIĘ przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.
Informacja dla rodziców